Logo Ośrodek Kultury

Otwarcie wystawy prac
wykonanych na
XIX Międzynarodowym Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim
„Bliżej Natury”


foto

W dniu 1 września w Ośrodku Kultury w Młynarach odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych na XIX Międzynarodowym Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim „Bliżej Natury” 2017 . W wystawie uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy Młynar oraz artyści- wykonawcy prac : Teresa Konopka, Małgorzata Kordylewska, Gabriela Badurek, Krzysztof Jungnikiel, Jolanta Żylis, Andrzej Klonowski oraz Sławek Zawistowski. Tegoroczny plener przebiegał pod hasłem 690-lecie miasta Młynary. Tak więc prace malarskie i rzeźbiarskie były tematycznie związane z jubileuszem miasta, dawną i obecna architekturą miasta. Organizatorami XIX Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego „Bliżej natury” jest Ośrodek Kultury w Młynarach, Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar i Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Młynary przy wsparciu finansowym Powiatu Elbląskiego oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.